Pod názvom NIVEN, s. r. o.

sa prezentuje mladá spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá vznikla začiatkom roka 2008.

Hlavnou oblasťou jej pôsobenia je účtovníctvo, poskytovanie daňového a právneho poradenstva a reklamná a propagačná činnosť.

Účtovníctvo

NIVEN, s.r.o.

IČO: 439 18 981
DIČ:  2022544106


Fakturačná adresa:

Námestie Biely kríž 1
831 02 Bratislava


Kontakt:

Mobil: +421 907 536 435
Tel.: / Fax: +421 2 39 74 32 47

niven@niven.sk


www.niven.sk

NIVEN | © Design by HELSIS | Powerd by SycoN